Diagram Venn

Pernyataan
Diagram
1
Himpunan Semesta U2
U = {1,2,3,4,5,6,7,8,9}


3
ATU


4
ATU
BTA
BTU


5
A = B


6
CTBTATU
Contoh {Bilangan Asli}
A = {1,2,3,... 10}
B = {1,3,5,9}
C = {1,3}

Operasi
Diagram
Gabungan Himpunan
A = {a,b,c,d}
B = {e,f}
A U B = {a,b,c,d,e,f,}A = {1,2,3,4}
C = {3,4,5}
A U C = {1,2,3,4,5}E = {x,y,z}
F = {x}
E U F = {x,y,z}


Irisan
A = {a,b,c,d}
B = {c,d,e}
A W B= {c,d}C = {a,b,c,d}
D = {a,b}
C W D = {a,b}E = {a,b,c}
F = {1,2,3}
E W F = { Ø }Selisih Himpunan
A = {a,b,c}
B = {d,e}
A / B = {a,b,c}C = {1,2,3}
D = {3,4}
C / D = {1,2}
D / C = {4}


Himpunan Komplemen
A’ atau komplemen dari A(A W B)’ = A’ U B’
A’ W B’ = (AUB)’


Bagian 01. Jenis Himpunan
Bagian 02. Operasi Himpunan
Bagian 03. Diagram Venn
Bagian 04. Perkalian Himpunan


Daftar Isi: Rumus Matematika